TRYKKE PVC-REKLAMEBANNERE: HVILKE MULIGHETER FINNES?

Vi kan trykke PVC-reklamebannere i stående format, i liggende format eller kvadratisk format. Vi trykker reklamebannere dine på én eller begge sider alltid i fire farger. Du kan velge matt PVC eller mesh-stoff som basismateriale. Vi produserer for deg det reklamebanneret du ønsker etter bestemte størrelser eller etter dine individuelle mål. For øvrig: Våre spesielle reklamebannere for byggegjerder og avsperringer trykkes alltid på én side i fire farger og kan velges i kategorien reklamebannere, 4+0.

MATERIALER FOR VÅRE REKLAMEBANNERE

Reklamebannere trykt på én side (4+0) produserer vi i 500 g/m² matt PVC eller 300 g/m² PVC-mesh-stoff. Begge materialene er ideelle for bruk utendørs. Vårt tips: Mesh er et luftgjennomtrengelig vevd stoff og derfor spesielt godt egnet når det blåser rundt hjørnet og om høsten. Til reklamebannere trykt på begge sider (4+4) bruker vi derimot 442 g/m² tykk blockout-duk, et material som ligner på lastebilpresenning. Den er absolutt værbestandig, flammehemmende og spesielt stabil.

VALGFRIE TILLEGG FOR REKLAMEBANNERE

Som tillegg for reklamebannere trykt på én side kan du velge to forskjellige spennsett. For det første den klassiske varianten og for det andre premium varianten. Forskjellen er sløyfestørrelsen. Mens den klassiske varianten har en sløyfestørrelse på 20 til 22 cm har premium varianten en sløyfestørrelse på 60 til 80 cm. Du kan bestille reklamebannere med trykk på én side kun kuttet i endene eller i tillegg sydd og med forhåndsutskjæring for maljer.
Vi tilbyr også maljer for bannere trykt på begge sider. De er plassert enten på den korte siden, den lange siden eller komplett rundt hele.