TRYKK PÅ KONVOLUTTER: FOR MANUELLE OG MASKINELLE UTSENDELSER

Vi deler inn våre konvolutter inn i to typer: Konvolutter som lukkes manuelt og konvolutter som fylles og lukkes maskinelt. Grunnen til dette ligger i detaljen: Låseklaffer som kan være heftlimende eller våtlimende.
Mens det ved heftliming må fjernes en papirstripe på låseklaffen for å lukke konvolutten, er det ved våtliming nødvendig å aktivere limet med fuktighet via maskinen.
Uavhengig av det trykker vi dine konvolutter i CMYK eller i tillegg med én eller to spesialfarger (staffasjefarger) , slik at dine brev, fakturaer og andre viktige meldinger kan tilpasses stilen i firmadesignen. For dokumenter og større gjenstander som hefter/magasiner og blokker kan du hos oss bestille poser i stående format som alltid produseres med selvlebende dekkark for lukking.

DET PASSENDE FORMATET FOR DIN KONVOLUTT

Konvolutter og poser får du hos oss i seriene B og C, samt i formatet Q4+. I praksis brukes C-formatet oftest til konvolutter. Konvolutter i formatet
110 x 220 mm
er klassikeren i forretningsbrev.
Gratulasjonskort eller innbydelser sendes oftest derimot i C6-konvolutter. For dokumenter, verdipapirer og andre viktige brev brukes som regel konvolutter i formatene C4 eller B4 fordi
A4-dokumenter ikke må brettes, men puttes inn som de er.
For øvrig: Du kan i de valgfrie tilleggene selv bestemme om vinduet på dine konvolutter eller poser skal være til venstre eller høyre eller om du ikke vil ha et vindu.

TRYKKE KONVOLUTTER FOR MAILINGAKSJONER

Våre konvolutter egner seg også meget godt for mailingaksjoner. Vår anbefaling for reklameinnhold, generell kundeinformasjon og andre skriv: konvolutter for lukking med maskin C5 (22,9 mm x 16,2 mm) eller C5/6
(22,9 mm x 11,4 mm) med vindu til venstre. La oss trykke konvolutter med spesialfarger for å gi utsendelsen en individuell touch. Plasser logoen din for eksempel til høyre ved siden av vinduet eller på konvoluttens bakside.