TRYKKE FOLDERE: FORSKJELLEN I FORHOLD TIL EN NORMAL FLYER

Hovedforskjellen mellom en flyer og en folder ligger i bearbeidelsen. Mens en flyer trykkes på én eller begge sider og til slutt beskjæres, utføres et trinn til med foldere: falsingen. Forskjellen i forhold til bretting der bretten utføres for hånd, består i at ved falsing utføres falsene med en maskin. En annen forskjell er sideantallet. Flyers har et maksimalt sideantall på to, alt utover det kommer som regel inn under begrepet foldere.

POPULÆRE FORMATER OG FALSETYPER FOR FOLDERE

I vår nettbutikk finner du foldere i A-formater og spesialformater. De mest populære folderne til våre kunder er sekssiders foldere i formatene
100 x 210 mm
samt A4 og A5. Falsetypene som kan velges er avhengig av flyerens sideantall. Den såkalte postfalsen der papiret brettes én gang på midten av arket slik at sidene ligger parallelt på hverandre, er kun tilgjengelig på flyers med fire sider. Fra et antall på seks sider er én bretting ikke lenger tilstrekkelig, tilsvarende endres også falsetypen. Rullefals er ofte benyttet. Her brettes ikke arket på midten, men - avhengig av ønsket sideantall - i en tredjedel (falset to ganger) eller fjerdedel (falset tre ganger).

PAPIR OG FOREDLING AV DIN FOLDER

Det vanligste er at vi trykker klassiske foldere for våre kunder, uten ekstra foredling. Du kan prinsipielt velge mellom kunsttrykk-, offset- og hvitt resirkulert papir. Papirtypene nevnt ovenfor tilbyr vi i forskjellige flatevekter. Det mest brukte papiret i kategorien klassiske flyers er 135 g/m² kunsttrykkpapir. De som ønsker et spesielt høyverdig utseende får et godt råd ved å trykke foldere med UV-lakk. Utvalget er begrenset til kunsttrykkpapir med sterke farger, der kundene som oftest bestiller en papirvekt på 250 g/m².