TRYKKE INDIVIDUELLE FLYERS I FORSKJELLIGE FORMATER

Hva skal stå på flyeren og hvor deles den ut? To viktige spørsmål ved valg av flyer-formatet. For utdelingsaksjoner i byen er små formater ideelle fordi de passer i lommer, som f.eks. A7 eller lommeformatet. På utsalgssteder - om det er et bakeri, en frisør eller andre butikker - kan den gjerne være litt mer påfallende: Med A5- eller
A4-format vekker du kundens interesse. For spesielt iøynefallende budskap, som innbydelser til arrangementer, anbefaler vi formatet
105 x 210 mm eller 12,5 x 23,5 cm
. Det er ikke viktig hvordan eller hvor: Vi trykker flyers for deg som kan brukes på mange måter. Den mest etterspurte flyeren hos våre kunder er forøvrig de klassiske formatene A5 og A6.

TIPS FOR VALG AV PAPIR

Det vanligste papiret for flyers er kunsttrykkpapir. Med sin glatte overflate reflekterer papiret lyset bedre enn andre papirtyper og gjengir fargene mer lysende. Resirkulert papir fremstiller fargene riktignok mindre intensivt, men er istedet spesielt miljøvennlig. Kunststoff-folien har den fordelen at fargen er trykt med UV-tørkende farger, og er derfor vann- og oljebestandig, og dermed ypperlig egnet for flyer-aksjoner utendørs. Valg av papirtype er også avhengig av hva du personlig foretrekker og stedet der aksjonen skal foregå.

PAPIRVEKT: TRYKKE FLYERS MED DEN RIKTIGE TYKKELSEN

Papirvekten, dvs. tykkelsen som du velger på flyerens papir, påvirker fremfor alt følelsen av kvalitet. Jo høyere vekt på papiret, jo tykkere er det. Derfor virker den for mottakeren for det meste høyverdigere når han holder flyeren i hånden. I tillegg skinner bilder og skrift på baksiden mindre gjennom og omvendt. For den klassiske flyeren er papir med en papirvekt mellom 135 g/m² og
300 g/m²
spesielt godt egnet. Innstikk har ofte en lavere papirtykkelse som ideelt bør ligge mellom 80 g/m² og 250 g/m² .