Fiberretning

På industrielt produsert papir beskriver fiberretningen anordningen av fibrene. Angående trykkproduksjon forsøker vi å ta hensyn til papirets fiberretning. Vi kan imidlertid ikke utelukke et lite brudd i falsen på noen trykksaker.